Regulamin zawodów w wędkarstwie spławikowym

SALON WĘDKARSKI OSINIEC


1. Zawody rozgrywane są w kategorii Open - indywidualnie.

2. Wędkowanie odbywa sie na jedna wędkę spławikowa, która można odłożyć na

podpórki.

3. Obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.

4. Łowimy tylko te ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu i wymiaru ochronnego.

5. Zawodnik zobowiązany jest posiadać siatkę odpowiedniej konstrukcji do przetrzymywania złowionych ryb w stanie  żywym (siatka sznurowa na obręczach).

Niedozwolone jest przetrzymywanie ryb w innych niżsiatka - pojemnikach.

W siatkach przetrzymujemy tylko ryby niebędące pod ochrona.

6. Czas trwania zawodów 4 godziny.

7. Zawodnicy wędkują na uprzednio wylosowanych stanowiskach. Po losowaniu

stanowisk udają sie na łowisko i oczekują na 1sygnał oznaczający wejście na

stanowisko.

8. Obowiązują następujące sygnały:

Od 7:00-7:20 powitanie zawodników i losowanie stanowisk

 I sygnał 7:20- na 40 minut przed rozpoczęciem zawodów, po tym sygnale zawodnik

wchodzi na wylosowane stanowisko

 II sygnał -7:55- na 5 minut przed rozpoczęciem zawodów (nęcimy zanętą ciężką -

dowolnej wielkości).

 III sygnał 8:00- rozpoczęcie zawodów, po którym dozwolone jest nęcenie zanętą lekka pobranajedna ręka z pojemnika (wielkość zanęty to wielkość kurzego jaja).

 IV sygnał – 11:55 na 5 minut do końca zawodów.

 V sygnał -12:00 oznacza koniec zawodów. Po tym sygnale nie zalicza się żadnej ryby wyjętej z wody. Do czasu przybycia komisji wagowej siatka ze złowionymi rybami

pozostaje w wodzie .Zawodnik będzie miał możliwość zakupić złowione przez siebie  ryby wg. cennika  łowiska.

9. Zawodnikowi w czasie trwania zawodów (pomiędzy 1 a 5 sygnałem nie wolno

Korzystaćz pomocy innych osób, z wyjątkiem przypadków losowych). W czasie

Trwania zawodów zabrania sie donoszenia zawodnikom sprzętu wędkarskiego,

Pomocniczego, zanęt i przynęt.

10. Za nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów i ustaleń podjętych w czasie odprawy

technicznej zawodnik zostaje zdyskwalifikowany.

11. Punktacja:

-1 gram = 1 punkt

- za przedstawienie komisji sędziowskiej ryby niewymiarowej tytułem kary odlicza

sięzawodnikowi dwukrotnie większą liczbę punktów jak waga ryb niewymiarowych.

- za przedłożenie komisji sędziowskiej ryb zabrudzonych ziemia lub zanętą tytułem

Kary odlicza sie zawodnikowi 5% punktów z ilości punktów uzyskanych.Niniejszy Regulamin został opracowany i przystosowany do zawodów  w oparciu o Regulamin Zawodów Wędkarstwie Spławikowym