Regulamin serii zawodów cyklu Grand Prix Competition 2020

1. Zbiórka o 7:00
2. Rozpoczęcie wędkowania 8:00
3. Zakończenie wędkowania 16:00
4. Podczas zawodów obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb.
5. Dozwolone jest wędkowanie na dwie wędki, metodą gruntową (Feeder, metod Feeder, tradycyjny zestaw karpiowy) lub spławikową (match / float). Zakaz wędkowania batem lub tyczką.
6. Numer stanowiska zostaje wylosowany w trakcie zbiórki.
7. Złapane okazy ryb powyżej 2 kg należy zgłosić w trybie natychmiastowym sędziemu.
8. Pozostałe złapane ryby należy przechowywać w siatce wędkarskiej o długości minimum 200cm.
9. Ryby pokaleczone lub martwe nie będą zaliczone do klasyfikacji.
10. Do klasyfikacji zawodów zaliczane będą wszystkie ryby oprócz drapieżnych, wagę ryby zaokrągla się zgodnie z następującym przykładem 3,944kg = 3.94kg
11. Ryby zacięte przed końcem zawodów, muszą być wyholowane w ciągu 15min od zakończenia zawodów, aby zostały uznane i zaliczone do klasyfikacji. W takiej sytuacji należy w trybie natychmiastowym zawiadomić sędziego zawodów.
12. Formuła zawodów to GRAND PRIX, aby być klasyfikowanym w punktacji generalnej, od zawodnika wymagane jest uczestnictwo w co najmniej 5 imprezach. Osoby, które opłacą udział w co najmniej 5 imprezach, a nie będą mogli wziąć udziału – będą zaliczani do generalnej klasyfikacji.
13. W klasyfikacji zawodów liczy się łączna waga wszystkich złapanych ryb. W przypadku takiej samej wagi złowionych ryb, wyżej uplasuje się zawodnik, który złowił największą rybę. Za zajęte miejsca przyznawane są punkty 1miejsce 30pkt, 2 miejsce 29pkt itd. Do punktacji kwalifikowana jest osoba z wagą powyżej 0gr, osoby bez ryby mają 0 punktów.
14. Prowadzone są dwie klasyfikacje, - jedna dotycząca danej imprezy, wyłania najlepszych w trakcie zawodów Miejsca I-III w danych zawodach nagradzane są pucharami oraz nagrodami - druga klasyfikacja jest generalną całego cyklu GRAND PRIX, sumowane jest 5 najlepszych wyników punktowych zawodnika z poszczególnych zawodów. Nagradzane są miejsca I-VI pucharami, bonami podarunkowymi oraz nagrodami rzeczowymi.
15. Łączna pula wszystkich nagród to niespełna 10 000złotych. Łącznie wręczonych będzie 24 pucharów
16. Za nieprzestrzeganie Regulaminu Zawodów i ustaleń podjętych w czasie odprawy technicznej zawodnik zostaje zdyskwalifikowany.
17. Każdy uczestnik jest odpowiedzialny za siebie i powinien zadbać o swoje bezpieczeństwo, organizator nie bierze odpowiedzialności.
18. W obliczu zagrożenia epidemicznego jako organizator zastrzegamy możliwość zbadania stanu zdrowia zawodnika w dzień zawodów, a osoby z podejrzeniem złego stanu zdrowia mogą zostać wykreślone z listy danej imprezy i zmuszone do opuszczenia łowiska.
19. Jako uczestnik zawodów wyrażam zgodę na wykorzystywanie mojego wizerunku przez organizatora tj. PRO-FISHING GROUP i wszystkich podmiotów powiązanych.
20. Zgody marketingowe - Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej, w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez PRO-FISHING GROUP i wszystkich podmiotów powiązanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. - Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez organizatora tj. PRO-FISHING GROUP i wszystkich podmiotów powiązanych w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. - Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora tj. PRO-FISHING GROUP moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska i adresu do korespondencji w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez PRO-FISHING GROUP i wszystkich podmiotów powiązanych za pomocą wiadomości listownych.

 

Formularz zapisów - > TUTAJ < -